fbpx Rädda Más Amigos | Coches

Rädda Más Amigos

Hjälp till att Rädda Más Amigos

Vi har fått fantastiskt fin respons på vårt senaste utskick och ser att det finns många som gärna vill hjälpa till att rädda allas vår förening Más Amigos. Många olika förslag har kommit in och vi är glada och tacksamma för det engagemang som ni medlemmar visar.

Som situationen är i föreningen så har vi under dessa corona-tider stora ekonomiska utmaningar, då vi inte har några intäkter men däremot utgifter. Vi har satt hela föreningen på sparlåga och sett över alla kostnader, men vi ser att det trots detta kommer att saknas likvida medel för att föreningen ska kunna överleva tills tiderna blir bättre. Den spanska regeringen har kommunicerat att internationella flyg kan komma att tillåtas först i oktober. Några besök eller längre vistelser av oss skandinaver i Spanien dessförinnan är knappast att räkna med. Vi måste alltså försöka ”övervintra” denna sommar genom att ta till alla till buds stående medel.

Styrelsen för Más Amigos har nu följande räddningsplan:

  • Bemanningen minskas ytterligare till 2,5 heltidstjänster och vi ansöker om fortsatt permitteringsstöd (ERTE) från den spanska staten
     
  • Vi ansöker om ICO-lån. Dessa lån garanteras till mellan 70% och 80% av staten
     
  • Vi ber våra medlemmar om ekonomiskt bidrag
     

Som ni förstår är det osäkert om vi erhåller permitteringsstöd eller ICO-lån – för det finns ännu inga garantier.

Vi vädjar därför till alla er medlemmar att stötta föreningen genom de kommande svåra månaderna.

Med de långtgående besparingar vi gör, visar våra analyser att likviditeten kommer att räcka till augusti. Om vi kan få in ett kapitaltillskott som täcker fasta kostnader för månaderna augusti, september, oktober, så bör Más Amigos kunna fortleva.

Ni som känner att ni har möjlighet att bidra ekonomiskt till att försöka rädda Más Amigos kan här bidra med 50 Euro genom att göra ett köp här nedan. (Det motsvarar en extra medlemsavgift exklusive moms.)  Du kan också bidra med valfritt belopp genom att klicka på alternativet "Valfritt belopp" och ange det belopp du önskar.

Vi kommer, när allt detta är över, att kalla till en ordinarie stämma i höst.

Och som tack för ditt bidrag vill vi under senhösten att anordna en ”Rädda Más Amigos-fest”, varje bidragare blir automatiskt tilldelad en plats eller två och vi återkommer med när var och hur så snart det är fastställt.

Mer information om hur ekonomin utvecklas kommer förstås att skickas ut kontinuerligt fram till dess. Om du har frågor kring ekonomin eller detta utskick är du välkommen att höra av dig till styrelsen på styrelsen@masamigos.com.  Vi kommer också att lägga ut vanliga frågor och svar på vår hemsida vartefter de kommer in, se här.

Möjligheten finns också att donera till något av våra konton i Spanien eller Sverige:

Spanien, Sabadell
IBAN: ES57 0081 1473 6600 0100 6011
BIC: BSABESBB

Sverige, Nordea Plusgiro 214 780 - 9
IBAN: SE02 9500 0099 6034 0214 7809
BIC: NDEASESS

Vi ber er bara att skriva in ”Donation” med ert namn och medlemsnummer i meddelandefältet så vet vi vad inbetalningen gäller.

 

 

Integritetspolicy
© Más Amigos, C/Capitán García Gea 17, 031 82 Torrevieja España - info@masamigos.com - CIF: ESG53168118