fbpx Stadgar, policyn | Coches

Stadgar, policyn

Policy och riktlinjer för information och kommunikation

Mas Amigos är en medlemsförening för nordbor som bor eller vistas på Costa Blanca, samt för andra intresserade. Föreningen existerar i första hand för att bidra till ett gott liv för medlemmarna när de vistas i Spanien. Det är med medlemmarnas bästa för ögonen som föreningen kan skapa förtroende, utvecklas och rekrytera nya medlemmar. Vår syn på kommunikation utgår från detta.

POLICY FÖR BOSTADSUTHYRNINGEN

Mas Amogos (MA) är en medlemsförening för nordbor som bor eller vistas på Costa Blanca, samt andra intresserade. MA existerar i första hand för att bidra till ett gott liv för medlemmarna när de vistas i Spanien. Det är med medlemmarnas bästa för ögonen som MA kan skapa förtroende, utvecklas och rekrytera nya medlemmar. Bostadsuthyrningen är en av många verksamheter som MA bedriver.

Inriktningsdokument för Bulletinen - Mas Amigos medlemstidskrift

Mas Amigos är en medlemsförening för nordbor som bor eller vistas på Costa Blanca, samt för andra intresserade. Föreningen existerar i första hand för att bidra till ett gott liv för medlemmarna när de vistas i Spanien. Det är med medlemmarnas bästa för ögonen som föreningen kan skapa förtroende, utvecklas och rekrytera nya medlemmar.
Bulletinen skall vid sidan av en löpande uppdaterad hemsida utgöra föreningens primära kommunikationskanal. Den är därför av strategisk betydelse.

Subscribe to RSS - Stadgar, policyn

Integritetspolicy
© Más Amigos, C/Capitán García Gea 17, 031 82 Torrevieja España - info@masamigos.com - CIF: ESG53168118